Rok 2021

Dle našich kalendářů už rok 2021 začal před pár týdny, ale dle čínského kalendáře začal nový rok teprve 12.2., a to ve znamení kovového buvola. Nevím, jak pro vás, ale pro mě tento rok teprve začíná. Letos je to jiné. Jedu pomaleji, s přírodním cyklem, postupně se probouzím. Pomalu končí zima a s jarem přichází znovuzrození. I to mé.

Letošní rok bude zase jiný, než ten předchozí. Ale stejně, jako cokoliv jiného v našem životě, bude záležet jen na nás, jaký si ho uděláme. I letos bude veliké téma svoboda, ale trošku jinak než v roce předchozím. Půjde o svobodu a hmotu. O naši svobodnou duši a hmotný svět. O to, do jaké míry se o hmotu můžeme opřít a je nám oporou, ale zároveň o to, kdy už jsme zlenivěli, zvykli si, zpohodlněli, a hmota, do které investujeme svůj čas, už se stala spíše naší zátěží. Závažím, které nás drží od toho, co opravdu chceme dělat. Co chce dělat naše svobodná duše. „Kolik jistoty potřebuješ, abys byla duše má stále svobodná?“ Dejme si pozor na to, abychom si nedali my sami okovy. Kde je náš pevný základ a kde začínají naše omezení?

Buvol patří vodě. A voda prostě jde. Jde kupředu, ze začátku není moc vidět, ale potom se začne valit a valit, takže nám přinese ještě několik vln, které smetou naše základy, které nestojí na pevných kořenech. Buďme vděční, přináší nám možnost ukázat vše nefunkční a přestavět to na něco krásného a smysluplného. Venkovní svět je jen odrazem našich vnitřních světů. Soustřeďme se na svou duši, na svůj potenciál, svůj dar, svůj vnitřní křik, který už nechce být přehlížen. Ukliďme si uvnitř sebe, vyzdobme si svůj vnitřní chrám. A pak? Pak se rozhlídněme kolem sebe. Uvidíme ten opravdový svět. Ten krásný, který jsme vytvořili i my sami. Tím, že jsme se napřed postarali sami o sebe. Ne sobecky, ale sebeláskou. Ne, nejsme nejdůležitější na celém světě, ale jsme nejdůležitější ve svém světě. A v tom je ta podstata všeho. Dokud nedáme sobě, nemůžeme se spolupodílet na krásách vnějšího světa, protože nemáme z čeho dávat.

Vlny budou plout zase celým rokem, celým světem. Ale chcete-li si rezervovat trochu krásy i ve vnějším světě, ideálními měsíci na to budou srpen, září, říjen. Do Velikonoc nám také ještě pojede karmické čistění, o kterém jsem psala minulý rok zde.

Tento rok bude mít vodnářskou energii, a to díky postavení planet Saturn a Jupiter právě v tomto znamení. To nám přinese do letošního roku velikou důležitost komunit. V komunitách se společným zájmem, s jednotnou myšlenkou, s jedním záměrem scházení se, bude veliké bohatství. Bohatství, které nás naplní životem. Ať už se bude jednat o komunity, které teprve vzniknou, vznikají, nebo ty, které už existují. Jsou velikou podporou v dnešní době. Jestliže máš i Ty nějakou vizi, vizi, která může spojit stejně smýšlející a cítící společnost, pusť se do toho. Máš pro to ty nejvhodnější podmínky. Tady a teď.

Buvol je naopak individualista, který si žije ve svém vlastním světě. Má svůj vlastní prostor a čas. Díky tomu se letošním vnějším děním už nenecháme natolik ovlivnit. Budeme se věnovat svému životu, ve kterém budeme vytvářet své hodnoty, a nebude nás zajímat, co dělají druzí, ani jejich názory na nás. Vnější informace se od nás budou odrážet a zároveň, jestli si přece některou z nich k sobě pustíme, budeme dávat na svou intuici, svůj selský rozum a budeme se dívat „odkud vítr vane“. I v tomto nám budou nápomocny komunity, protože ty budou obklopeny svou vlastní energií a přísunem informací, které chceme poslouchat, které jsme si vybrali, že jim budeme naslouchat.

Buvol je také hodně tradiční, až zastaralý, takže se letošním rokem také budou ozývat naše tradiční hodnoty ve světě, v rodinách a vztazích. Ve vztazích se nám projeví dalším posunem, slibem přijmout vztah, jako závazek, za který jsme zodpovědní a snahou posunout ho z těch rozlétaných fází na další úroveň. Vztah existuje proto, aby vznikla rodina. Ať je slovo rodina pro nás čímkoliv chceme. Pro vztahy budou moc hezké měsíce leden, únor, červen, červenec a listopad.

Pro ty, kteří jsou sami, je vhodný rok někoho potkat; pro ty, co jsou na hranách mezi rozchodem a možností zůstat, je jim přikloněno vyřešit nevyřešené a pokračovat dále; a ti, jejichž vztah v minulém roce vydržel, si mohou užívat to krásné v letošním roce ještě mnohem více. Užijme si své líbánky, a nechť nám nikdy neskončí. Je to jen na nás. Náš život máme ve svých rukách stejně, jako náš vztah. Opatrujme ho, opečovávejme, milujme, naslouchejme mu a nenechme žádnou bolístku jen tak bez vyřčení, bez vyřešení, zalézt do jizvy. Jizvičky se totiž léčí mnohem hůře. Ale i to jde.

Jednou z letošních zkoušek ve vztazích může být lpění, závislost na druhém. To potom není zdravý vztah. A může nás to i zničit. Protože najednou v našem světě neexistuje nic jiného, než možnost milovat někoho, nebo kvůli němu zemřít. Neumírejme kvůli někomu. Žijme po boku svého partnera, s ním, ale zároveň svůj vlastní život. Když nejsme spokojení sami se sebou, nejsme spokojení ani s partnerem. Jsme si jen vzájemným zrcadlem. Nebojme se konečně uvidět sami sebe.

Pro kariéru bude letošní rok platit to samé, jako pro požehnání v komunitách. Když jdeme jen sami za sebe, nedej jen ze svého ega, nebude se nám tak dobře dařit. Ale tam, kde se rádi spolehneme na druhé, na tým nebo parťáka, se kterým budeme tvořit něco dohromady, půjde nám to skvěle. Bude se nám dařit, pospolu, ve společenství. Letošní rok se potřebujeme spojovat s druhými, potřebujeme dělat věc ve dvou a zároveň zachovat svou vlastní individualitu a autenticitu. To je to, co do tvoření vkládáme. Nás. Sami sebe. Svůj dar. Svou záři. Nebojme se také spojit s někým, kdo nám může pomoci jako průvodce. Naši průvodci nás budou držet na správné misce vah.

Budou se nám tu totiž letos prolínat dvě misky vah. Energie plná nebeského štěstí, nebo energie plná boje, ochrany a obrany. Jako vždy je jen na nás, jakou z misek si vybereme. Na jaké se udržíme. Pokud dokážeme žít svým plným potenciálem, žít krásně, tedy když víme, kam směřujeme, naplňujeme své poselství, užíváme si život v dané chvíle, máme vize a sny a jdeme za nimi, tak jsme v rovnováze a je nám nakloněna energie nebeského štěstí. Energie, která nám nedojde. Jestliže ale nebudeme žít své poslání, netušíme, kam jdeme, nevíme, co se svým životem, neprokládáme ho ryzí radostí, nedosáhneme na tu energii, na tu záři. Bude se u nás tím pádem zvyšovat nespokojenost, a poroste náš bojovný postoj, náš ochranářský plášť, naše obrana. Ale i v tomto momentě jsme stále svými tvůrci situace. A když si uvědomíme, že jsme se dostali na tuto stranu misky a nechceme na ní být, nebuďme. Pusťme svou duši ven, své srdce, své vnitřní dítě a udělejme cokoliv, nám dělá radost. Zazpívejme si, zatančeme, jděme se proběhnout, vymáchat nohy v kaluži nebo se jít pohoupat na houpačku. Pusťme si energickou hudbu do uší a pociťme zase kousek sebe. Dorovnejme ty misky vah. Jsou naše.

Nějaké radikální změny se po nás už v letošním roce nechtějí. Letos jsme už prostě zkoušeni u tabule, učit jsme se mohli minulé roky. Jestli ale opravdu cítíme, že v nějakém aspektu svého života potřebujeme změnu, udělejme ji. Hned. Nečekejme, až nám karty ukážou, kdy je pro tu změnu nejlepší příležitost. Jistěže mohou, ale na změnu, kterou opravdu cítíme zevnitř sebe, je škoda čekat jakoukoliv sekundu. Vezměte si mě – ukončila jsem pracovní poměr na místě, ze kterého jsem se snažila vymanit už dva roky. Rozhodnutí jsem řekla na konci roku 2019 a ani se situací, která přišla, jsem ho nezměnila. Celý rok bych měla práci, ale přicházela bych postupně sama o sebe. Kdybych své rozhodnutí změnila, nemusela jsem tu teď už skoro rok sedět nezaměstnaná, mohla jsem vydělávat, pracovat a umírat. Má duše by každý den umírala. Víte, a ač už mám na účtu poslední úspory, nikdy jsem se necítila tak bohatá. V takové hojnosti. V takové radosti. Tohoto rozhodnutí tedy opravdu nelituji. Mohla bych leda litovat toho, že jsem to neudělala už dříve, už tehdy, kdy mě to poprvé napadlo. Ale nelituji, protože i to mělo svůj čas. Čas dozrát. A mělo to svůj veliký důvod i dar pro mě.

Takže na věštící karty nemusíme čekat, ale chceme-li malou nápovědu, tak je nedělejme v těch měsících, ve kterých si máme naopak odpočinout, již zmiňovaný srpen, září, říjen. Do Velikonoc ještě taky stále ucítíme v sobě i ocas nespokojenosti, takže jestliže si neumíme odpovědět na otázku, jestli chceme změnu z nespokojenosti, nebo z toho důvodu, že nám opravdu dává smysl, bylo by možná vhodné počkat až po Velikonocích. Sám buvol není nakloněný změnám, ale dokáže zvážit všechny možnosti, a dává-li to smysl a přinese-li nám to více, než máme teď, pevně do té změny jde a dotáhne ji do konce. Ale musíme mít „sakra důvod“.

A nebojme se těch změn. Mohou nám být ku prospěchu. Mohou nás posunout blíže k nám samým. A letos už nebudou tak razantní, nebudeme k nim nuceni, budou více zevnitř nás a tak nám Vesmír zvládne podat i pomocnou ruku. I když on to dělal i minulý rok, jen možná ne takovým způsobem, který jsme si přáli. Ale vše se děje pro nás, pro naše vyšší dobro a tím nemyslím žádné politické žvásty, ale když už, tak ty žvásty duchovní (ne duchovních).

Co na závěr? No, neobklopujme se letos ještě více barvami (bílá, zlatá, měděná, šedá, stříbrná) a materiály kovu. Ač se jedná o kovového buvola, tak letošní rok má být o vřelosti z nitra, takže tyto chladné barvy se nehodí. Už tak toho kovu kolem sebe máme letos hodně, tak ho pojďme zjemnit.

 

„Energie je prostě řeka, ve které buď někdo plave, nebo neplave. Pro neplavce je prostě každá energie těžká, i přes všechny podpůrné prostředky. Když nechtějí plavat, jde to těžce.“

Citaci a informace z východní a západní astrologie letošního roku mám z rozhovoru zde: https://adamfengshui.cz/jaky-bude-rok-2021-z-pohledu-vychodni-a-zapadni-astrologie/ . Zbytek je ze mě. Pro vás, pro nás, pro všechny.

Vidíš to nebe? Tu oblohu venku? Otevři okno, nadechni se vzduchu a řekni mi, co ti chybí, abys byla duše milá zase šťastná? A nezapomeň si zároveň říci vše, co máš. Poděkoval jsi už dnes svému tělu, že Tě drží pohromadě? Poděkoval jsi dnes planetě Zemi, že máš kde žít a z čeho žít? Poděkoval jsi dnes člověku vedle sebe, že se na Tebe usmívá, i když se na něj občas mračíš? Jsi bohatší mnohem více, než-li si myslíš. Nepřemýšlej tolik, ciť. Co cítíš? Jak se cítíš? A cítíš to jaro? To je jaro roku 2021…

S láskou,

svá L ♥

Žiji svůj život. Celý, opravdový a zářivý. Věnuji se sebeléčení a seberozvoji duše a těla. Pomocí mého přirozeného citu k naslouchání, léčení a hledání cesty, lidem pomáhám, jak naplnit svůj život láskou a být svými vlastními tvůrci. Něco o mně si můžeš přečíst zde.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.